> >
<<
>>
<< >>

IV.3. n, M P

IV.2 . . ,

, ( .) ,

.

, ,

( ).

, ,

, , .

, . ,

, (. . 2, 2.3, . 2.3.6), ,

. 2, 2.3, . 2.3.6 ,

[. (2.121) (2.122)]

, .

, (IV.5 8),

,

( ), (1.66),

, -, -,

(2.126) (2.127).

(. 1, . 4) .

[83]. -

,

,

, , .

:

, ( ) , , .

, . . , . ( , . .

,

, ,

, , ,

(. ) , . , .

,

, ,

, , , ( ).

, [83, 84, 91], . .

, , , , , . [83], .

, [83] . , .

. ( ), ,

<< >>